Skip to main content

Kontakt

Woolworth Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach, ul. 11 listopada 11, 40-387 Katowice, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000985561, NIP: 9542843716, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł;

Zarząd:
Maciej Cwikla
Oliver Penner
Lennart Wehrmeier

Woolworth Polska sp. z o.o. jest dostawcą usług w następujących obszarach:

  • Domy towarowe
  • Przedsiębiorstwo
  • Asortyment domów towarowych
  • Kariera
  • Obsługa klienta

Są to strony o adresach URL www.woolworth.pl, www.woolworth.pl/ochrona-danych/, www.woolworth.pl/kontakt/

Rozporządzenie ODR:
Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wszelkie spory związane z zakupem naszych produktów staramy się rozwiązywać w sposób polubowny. Ponadto nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu pojednawczym i niestety nie możemy zaoferować Ci udziału w takim postępowaniu.

Prawo autorskie i prawo oznaczeń odróżniających:

Zurück zum Seitenanfang