Do głównej treści

Nota prawna

Woolworth Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach, ul. 11 listopada 11, 40-387 Katowice, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000985561 | Kapitał Zakładowy: 3.000.000 PLN wpłacony w całości | NIP: PL 9542843716 | REGON: 522735476 | Nr rej. BDO 000596218;

Zarząd:

Nina Sichtermann

Szymon Dabrwoski

Woolworth Polska sp. z o.o. jest dostawcą usług w następujących obszarach:

  • Domy towarowe
  • Przedsiębiorstwo
  • Asortyment domów towarowych
  • Kariera
  • Obsługa klienta

Są to strony o adresach URL https://www.woolworth.pl/, https://www.woolworth.pl/legal/ochrona-danych, https://www.woolworth.pl/obsluga-klienta/kontakt

Rozporządzenie ODR:
Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wszelkie spory związane z zakupem naszych produktów staramy się rozwiązywać w sposób polubowny. Ponadto nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu pojednawczym i niestety nie możemy zaoferować Ci udziału w takim postępowaniu.

Prawo autorskie i prawo oznaczeń odróżniających:

  • Instagramie
  • Facebooku
Zurück zum Seitenanfang